ریشه زنی فرش تهران

ریشه زنی فرش تهران

ریشه زنی فرش – هر فرش دستبافت پس از بافته شدن و زمانی که از دار قالی پایین اورده میشود دارای تارو پود اضافی و جامانده میباشد که پس از